Procedure kantinediensten

PROCEDURE KANTINEDIENSTEN 

Er wordt gewerkt met vooraf ingevulde kantinediensten.Ieder senior lid vervult twee COA diensten per jaar zoals afgesproken is in de COA regeling. Vrijgesteld hiervan zijn leden die in een commissie of in het bestuur zitten.  Een COA dienst kan bestaan uit een kantinedienst, parkdienst of schoonmaakdienst. Degene die parkdiensten of schoonmaakdiensten vervullen ontvangen t.z.t. een email wanneer  deze diensten worden ingepland. Dit is afhankelijk van de omstandigheden en ter beoordeling door verantwoordelijke commissie. Dus niet iedereen staat genoemd in bijgaande lijsten.Dit betekent dat competitiespelers voor één keer worden ingepland op een competitiedag in het weekend. De damesteams hebben één dienst per persoon tijdens de competitie op donderdag. Tijdens de competitie op zaterdag zijn drie leden ingepland met overlappende diensten i.v.m. het klaarmaken van teamschotels. Het verzoek is om hier op tijd mee te beginnen en te bewaren in de koelkast. De bereidingswijze van de teamschotels zijn aanwezig in de keuken van de kantine.Jullie ontvangen per mail een compleet kantinedienstrooster over een heel jaar. Op deze lijst staat wanneer men ingepland is voor een kantinedienst. Bij ieder persoon staat een telefoonnummer vermeld.In overleg met de kascommissie is door het bestuur besloten om de bestaande kas procedure aan te vullen met een kasboek. Degene die kantinedienst draait wordt gevraagd om de gegevens die op de envelop staan ook te vermelden in het KASBOEK TV HEINO. Dit kasboek komt te liggen naast de kassa  met bovengenoemde tekst erop. We verzoeken de leden de enveloppen volledig in te vullen i.v.m. het correct verwerken van de COA diensten.De avondkantinedienst is afgelopen om 22.30 uur. Als leden nog willen naborrelen kan dat, alleen dit hoeft niet ten koste van de kantinedienst te gaan. De kantinedienst kan dan als gebruikelijk worden afgesloten. De enveloppe met kantineomzet kan bij het sleuteladres worden afgeleverd. De verantwoording voor het afsluiten van de kantine ligt nu bij één van de achterblijvers. Regel dus een sleuteloverdracht als dat nodig is.Ook dit jaar willen we graag inzicht blijven houden in de kantineomzet. Dit betekent dat iedere dag het formulier “Consumptielijst” moet worden ingevuld waarbij de consumpties op de lijst worden aangestreept. Bij de afsluiting van de kantinedienst graag het formulier in de enveloppe doen samen met het af te dragen bedrag. Graag de enveloppe ook volledig invullen.Een aantal commissieleden hebben zich eerder vrijwillig aangemeld voor kantinediensten. Deze leden zijn voor dit jaar opnieuw ingepland. Als je naam niet op de lijst staat of je wilt meer diensten draaien kan dat altijd. Vele handen maken werk licht. Op de competitiedagen en toernooidagen is extra hulp altijd welkom.Ieder lid is bij verhindering zelf verantwoordelijk voor vervanging. In de bijlagen staan alle kantinediensten genoemd met namen van degene die ingepland staat en een telefoonnummer. Als er een dienst wordt geruild ben je verplicht dit te melden  aan Annelies Rijkhoff. Geef in de mail aan met wie je ruilt en om welke dag het gaat. Annelies zal dan een update van het kantinerooster op het raam plakken van de kantine. Email Annelies : [email protected] het telefoonnummer, afkomstig uit het ledenbestand, onjuist is dan graag het juiste telefoonnummer doorgeven aan de ledenadministratie:

Ellis Reimert, [email protected].

Annelies Rijkhoff, Kantinecommissie

Antoine Beugel, Penningmeester TV Heino

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 572 392 828

Adres

Kerkpad 3
8141 VK Heino

KVK-nummer

5033265