Lid worden

Personal information

KNLTB lidmaatschap

Wat leuk dat je lid wilt worden van T.V. Heino! Met je lidmaatschap ben je ook direct lid van de KNLTB. Kijk hier voor de voordelen. 

1/2 Algemeen
2/2 Inschrijfformulier
>
>

AANMELDING

Wil je lid worden bij TV Heino? Vul dan ons online inschrijfformulier in. Ons online inschrijfformulier kun je vinden op de website van T.V. Heino. Zodra je inschrijving is verwerkt ontvang je binnen enkele weken een ledenpas (mits je een (pas)foto hebt meegestuurd) en een factuur via KNLTB.Collect. De factuur is voor de betaling van het lidmaatschap en indien van toepassing de COA borg (voor uitleg COA borg zie verderop in deze brief). Het is bij TV Heino niet mogelijk om alleen tennislessen te volgen, hier zit altijd een lidmaatschap aan verbonden. Inschrijving voor tennislessen betekent dus dat je lid moet zijn van de TV Heino

TENNISLESSEN

Leden hebben de mogelijkheid om op ons park tennisles te volgen. Deze lessen worden zowel in de zomer als in de winter gegeven door Erwin Mekers. Inschrijving voor de tennislessen verloopt via Erwin Mekers ([email protected]). 
Het is bij TV Heino niet mogelijk om alleen tennislessen te volgen, hier zit altijd een lidmaatschap aan verbonden. Inschrijving voor tennislessen betekent dus dat je lid moet zijn van de TV Heino. Het eventueel opzeggen van tennislessen dient bij Erwin Mekers doorgeven te worden. Het opzeggen van het lidmaatschap kan worden doorgegeven bij de ledenadministratie (zie afmelding lidmaatschap TV Heino).

LIDMAATSCHAP

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. TV Heino kent vier soorten lidmaatschappen: senior-, student-, junior- of een deellidmaatschap. Het lidmaatschap wordt naar rato per de eerste van de betreffende start maand doorberekend.
Seniorlid wordt men op 1 januari van het jaar waarin men 18 wordt. Een seniorlid is een studentlid als vóór 1 december een kopie van zijn/haar geldige studenten-ov-jaarkaart of een inschrijving op een school voor dagonderwijs wordt ingeleverd bij de ledenadministratie.Een lidmaatschap bij TV Heino gaat men aan tot wederopzegging (zie afmelding lidmaatschap).

TARIEVEN

Doorlopend lidmaatschap 2024 

Junior    € 75,00
Student € 97,50
Senior    € 165,00
Training € 145,00

Gezinskorting doorlopend lidmaatschap: Het 3e en 4e lid van een gezin krijgt € 22,50 korting; het 5e lid speelt gratis.

 

DEELLIDMAATSCHAP

Een deellidmaatschap kost € 70,- voor drie aan één gesloten maanden, een langere periode kost evenredig meer. Met een deellidmaatschap kan niet worden deelgenomen aan de Clubkampioenschappen van de TV Heino of aan de KNLTB competitie/toernooien

BETALING

Het lidmaatschap van TV Heino wordt jaarlijks middels KNLTB collect gefactureerd. Je ontvangt een factuur via de mail. Via deze mail (KNLTB.Collect) kun je kiezen of je het lidmaatschap middels iDEAL of automatische incasso wilt betalen. Termijn betaling is niet mogelijk.

Indien je geen keuze maakt voor de betaling van het lidmaatschap is TV Heino gemachtigd om het lidmaatschap ineens te incasseren. Deze machtiging heeft u gegeven door ondertekening van het inschrijfformulier.

LEDENPAS BIJ DEELLIDMAATSCHAP

Na aanmelding voor een deellidmaatschap ontvangt u een tijdelijke ledenpas. Hierop staat uw naam en de geldigheidsduur. De tijdelijke ledenpas geeft u daarmee in de genoemde periode:

 • De mogelijkheid voor het afhangen van banen;
 • De mogelijkheid deel te nemen aan door de vereniging georganiseerde activiteiten.

Ben je de tijdelijke ledenpas kwijt, meld je dan bij de ledenadministratie voor een nieuwe pas. Zie voorwaarden bij het kopje “verloren (KNLB) ledenpas” verder in de tekst.

KNLTB Digitale LEDENPAS

Bij een doorlopend lidmaatschap ontvang je vanaf 1-1 2024 een digitale ledenpas. Deze pas heeft 4 toepassingen:
- Identificatie, bij bijvoorbeeld competitie of toernooien
- Afhangen
- Toegangscontrole (nog niet aan de orde)
- Betalen (nog niet aan de orde)

Een digitale ledenpas heeft een aantal grote voordelen. Zo is het duurzamer, flexibeler om aanpassingen te maken en gaat het proces van aanmelden veel sneller; nieuwe leden kunnen na aanmelding door de Ledenadministrateur de ClubApp installeren om banen af te hangen en de digitale ledenpas is direct zichtbaar.

Voor uitleg over alle toepassingen van de Digitale KNLTB ledenpas kunt u hier terecht: https://www.centrecourt.nl/alles-voor-verenigingen/digitale-ledenpas/

Verloren (KNLTB) ledenpas

Leden die hun huidige ledenpas verliezen krijgen geen nieuwe pas meer maar zullen overgaan op een digitale ledenpas

Nieuwe en/of vervangen van pasfoto

Leden die een nieuwe pasfoto op hun ledenpas willen, kunnen dit helaas niet meer doen, deze leden mogen ook overstappen op de digitale ledenpas.

Voorwaarden KNLTB digitale pasfoto

 • De foto moet het lid voorstellen en dient recent, duidelijk en goed gelijkend te zijn;
 • De foto dient recht van voren en tegen een lichte, egale achtergrond genomen te zijn;
 • De breedte van het hoofd op de foto dient ongeveer tweederde van de fotobreedte te zijn;
 • Beide ogen dienen zichtbaar te zijn, eventueel achter een bril met doorschijnende glazen. Het dragen van een bril met donkere glazen is alleen toegestaan, indien de drager kan aantonen dat dit om medische redenen noodzakelijk is;
 • Het hoofd dient onbedekt te zijn, tenzij de aanvrager kan aantonen dat godsdienstige,
  levensovertuigelijke of medische redenen zich hier tegen verzetten. Indien het hoofd bedekt is,
  dient het gezicht duidelijk herkenbaar te zijn;
 • De foto dient tenminste 300 (breed) x 400 (hoog) pixels groot te zijn, groter is geen probleem.

CLUBONDERSTEUNENDE ACTIVITEITEN (COA)

Heel veel taken en werkzaamheden worden door leden gedaan in bestuur en commissies. Aanvullend vraagt TV Heino van haar seniorleden om jaarlijks iets voor de vereniging te doen om het contact tussen de leden te bevorderen, de saamhorigheid te vergroten, en de kosten van diensten en onderhoud zo laag mogelijk te houden. De taken kunnen variëren van kantinedienst tot parkonderhoud, schoonmaakwerkzaamheden en bestuur- of commissiewerk..
Ter herinnering en stimulering betaalt elk seniorlid eenmalig een borg van € 50,-. De borg wordt bij inschrijving via een factuur geïncasseerd. Tijdens inschrijving kunt u aangeven voor welke taken je wilt inschrijven. Indien je geen COA taken verricht, dan vervalt de borg en wordt deze opnieuw in het begin van het nieuwe tennisjaar geïncasseerd.Ter herinnering en stimulering betaalt elk seniorlid eenmalig een borg van € 50,-. De borg wordt bij inschrijving via een factuur geïncasseerd. Tijdens inschrijving kunt u aangeven voor welke taken je wilt inschrijven. Indien je geen COA taken verricht, dan vervalt de borg en wordt deze opnieuw in het begin van het nieuwe tennisjaar geïncasseerd.Bij schriftelijke opzegging van het lidmaatschap ontvang je de borg retour, mits je elk jaar de COA hebt verricht. Indien je het lidmaatschap beëindigt vóór de afgesproken COA dienst is uitgevoerd, dan vervalt de borg.

AFMELDING LIDMAATSCHAP TV HEINO

Het tennisseizoen loopt van 1 januari tot en met 31 december. Opzeggen of wijzigen van het lidmaatschap moet vóór 1 december van het lopende seizoen gebeuren. Bij afmelding ná 1 december wordt het volledige lidmaatschapsgeld in rekening gebracht. Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk, per e-mail, bij de ledenadministratie via [email protected].

Opzeggingen van tennislessen bij Erwin Mekers staan los van opzeggingen bij TV Heino.  Dit moet je dus bij beide zelf doen.

BLESSUREREGELING (vastgesteld ALV 18 maart 2019)

Mocht het voorkomen dat je een blessure oploopt, dan kent de TV Heino een blessureregeling. De blessureregeling is er voor de langdurige blessures waarbij je minimaal 6 maanden niet meer kunt tennissen, dus niet voor bijvoorbeeld een verstuikte enkel of griep o.i.d.Je maakt schriftelijk aan de penningmeester kenbaar dat je voor deze regeling in aanmerking wenst te komen. Tevens meld je de aard van de blessure en de (door de medisch specialist) verwachte duur. De regeling geldt voor één seizoen/tennisjaar. Voor een eventueel volgend seizoen dien je opnieuw tijdig een verzoek in bij de ledenadministratie of de penningmeester.   

Blessure melding vóór 1 december
Het lidmaatschap wordt omgezet in niet-spelend lid a € 50.- Deze leden worden niet aangemeld bij de KNLTB. Na één jaar wordt het niet-spelend lidmaatschap automatisch omgezet in een volledig lidmaatschap. 

Blessure melding vóór 1 april
De contributie bedraagt € 65,-.

Blessure melding vóór 1 juni
De contributie bedraagt € 80,-

Blessure melding na 1 juli 
Volledige contributie. 

De verrekening van genoemde bedragen gebeurt in het jaar daaropvolgend. Het is natuurlijk mogelijk om na een blessure melding weer te gaan spelen. Je meldt dit voortijdig schriftelijk bij de penningmeester én de ledenadministratie zodat een correcte verrekening kan worden gemaakt in het volgende jaar. In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 572 392 828

Adres

Kerkpad 3
8141 VK Heino

KVK-nummer

5033265