Afhangbord

AFHANGBORD

De tennisvereniging maakt gebruik van een afhangbord voor het spelen. Dit bord kunt u vinden bij de blauwe kantine. Voor het spelen op de banen en het gebruik van het afhangbord gelden de volgende regels:

 • Het gebruik van het afhangbord is verplicht. Als er geen gebruik wordt gemaakt van dit bord, heeft men geen speelrechten. Er wordt in dat geval aangenomen dat de baan onbezet is.
 • Men kan een baan slechts afschrijven als men volgens de baanindeling hierop recht heeft.
 • Er kan uitsluitend worden afgeschreven door spelers/speelsters die op het park aanwezig zijn en blijven. Bij het verlaten van het park vervalt de afschrijving. Men mag (indien de baan niet bezet is) 10 minuten voor de eerstvolgende afhangtijd de baan op.
 • Het verhangen van de parkkaarten na het verstrijken van de eerste naar een volgende periode is niet toegestaan. De parkkaart moet, als men niet wordt afgeschreven toch blijven hangen op de eerste periode. Hiermee wordt voorkomen dat de spelers die slechts een periode hebben gespeeld, eerder worden afgeschreven dan zij die twee of meer perioden hebben gespeeld. Men dient dan ook altijd eerst die baan af te schrijven, waarop het langst is gespeeld. Bij gelijke speelduur dient een enkelspel voor een dubbel spel te worden afgeschreven.
 • Men dient zelf de spelers die het langst op de baan hebben gespeeld, 5 minuten voor het einde van een speelperiode, te waarschuwen dat de komende speelperiode de baan is afgeschreven.
 • Als er mensen een volle periode van 45 minuten op de baan hebben gestaan en deze mensen niet voor de volgende periode zijn afgeschreven, dan mag men ze tijdens de volgende periode afschrijven, maar moeten degenen die dit doen wel afhangen op de betreffende periode, met de kans dat zij bijv. maar 25 minuten kunnen tennissen als zij afgeschreven worden voor de navolgende afhangtijd.
 • Ook voor lessen van de trainer moet de parkkaart worden opgehangen.
 • Reserveren is niet toegestaan. Als u wilt afschrijven dient u steeds de eerste nog niet afgeschreven speelperiode te nemen.
 • Men mag niet op een bezette baan afschrijven, terwijl een andere gelijkwaardige baan waarop men dus recht heeft vrij is.
 • Het is niemand toegestaan een parkkaart van een ander te verhangen.
 • Een speelperiode bedraagt 45 minuten ongeacht of door twee dan wel door vier personen van de baan gebruikt gemaakt wordt. Onder parkkaart wordt verstaan: een voor het betreffende seizoen geldig lidmaatschapsbewijs, dat men na het betalen van het contributiegeld van de ledenadministratie ontvangt.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 572 392 828

Adres

Kerkpad 3
8141 VK Heino

KVK-nummer

5033265