BANEN EN HET WEER

BANEN EN HET WEER

Indien de banen wegens sneeuw of opdooi gesloten zijn zal dit kenbaar worden gemaakt middels een bord dat is aangebracht tegen het hekwerk van baan 1. Als de banen weer bespeelbaar zijn zal dit bord zo spoedig mogelijk verwijderd worden. Bovendien zal dit ook via de mail, de club site en club app bekend worden gemaakt.

Normaal gesproken zijn de banen altijd bespeelbaar. In een aantal bijzondere situaties zijn de banen niet bespeelbaar: bij vorst, sneeuw, opdooi en regen.

 

Vorst

Het bespelen van de banen tijdens vorst is voor de banen geen probleem, tenzij sprake is van extreme koude, kouder dan - 10 °C - .Het wordt afgeraden te spelen op de banen als er geen sprake is van een uniform stroef speeloppervlak, b.v. veroorzaakt door aanvriezing of bladresten, in verband met de kans op het optreden van blessures.

 

Sneeuw

Indien de banen bedekt zijn met een laag sneeuw mogen de banen niet betreden worden en zeker niet bespeeld worden. Ook mag de sneeuw niet verwijderd worden.

 

Opdooi

Het bespelen van de banen tijdens opdooi is verboden omdat de kunstgrasmat dan los kan komen te liggen van de ondergrond. Als er dan op de banen gespeeld wordt kan de mat gaan schuiven, waardoor oneffenheden ontstaan.

 

Regen

Tijdens regen zijn de banen in principe wel bespeelbaar. Als er zich op de banen, door extreme regenval, plassen hebben gevormd dient met spelen gewacht te worden totdat deze helemaal zijn verdwenen.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 572 392 828

Adres

Kerkpad 3
8141 VK Heino

KVK-nummer

5033265