Introducé

INTRODUCEREN

  • Een lid kan - na melding en goedkeuring van één van de bestuursleden -, maximaal 3 maal per jaar introduceren.
  • Een niet-lid kan maximaal 3 maal per jaar worden geïntroduceerd.  
  • Introducés mogen alleen tennissen samen met een lid van de vereniging.
  • Zowel junior- als seniorintroducés moeten de banen te verlaten, wanneer er wachtende leden op het tennispark aanwezig zijn.
  • Er zijn geen kosten verbonden aan introduceren.