Introducé

Introduceren

De mogelijkheid bestaat om met niet-leden een balletje te slaan.

  • Alleen leden mogen iemand introduceren.

  • Men kan een baan slechts afschrijven als men volgens de baanindeling hierop recht heeft.

  • Een lid kan - na melding en goedkeuring door één van de bestuursleden -, maximaal 3 maal per jaar introduceren.

  • Een niet-lid kan maximaal 3 maal per jaar worden geïntroduceerd.

  • Introducés mogen alleen tennissen samen met een lid van de vereniging.

  • Zowel junior- als seniorintroducés moeten de banen te verlaten, wanneer er wachtende leden op het tennispark aanwezig zijn.

Er zijn geen kosten aan verbonden.