Reglement

BAANREGLEMENT

Voor het gebruik en het in goede staat houden van de banen en ons prachtige park gelden de volgende baan- en parkregels:

 

  • Het is verboden de banen te betreden met andere schoenen dan tennisschoenen.

  • Men kan alleen de baan afschrijven via het afhangbord.

  • Het is niet toegestaan op de banen te snoepen en/of te roken.

  • Men dient de schoenen te borstelen voor het betreden en na het verlaten van de banen.

  • Bij het onderhoud van de banen dienen de aanwijzingen van de parkcommissie te worden opgevolgd.

  • Het kan voorkomen dat een baan i.v.m. baanonderhoud of opdooi gesloten wordt.

  • Fietsen moeten in het daarvoor ingerichte deel in de rekken worden gestald.

  • Honden moeten aan de lijn worden gehouden.