Banen en het weer

Banen en het weer

Indien de banen wegens sneeuw of opdooi gesloten zijn zal dit kenbaar worden gemaakt middels een bord dat is aangebracht tegen het hekwerk van baan 1. Als de banen weer bespeelbaar zijn zal dit bord zo spoedig mogelijk verwijderd worden. Kijk ook even op de homepage voor het laatste nieuws.

De banen zijn in de meeste gevallen 12 maanden per jaar bespeelbaar. In een aantal bijzondere situaties is het niet toegestaan de baan te betreden. U dient alert te zijn op onderstaande situaties.

 

Vorst

Het bespelen van de banen tijdens vorst is voor de banen - tenzij sprake is van extreme koude, meer dan - 10o C, - geen probleem. Het wordt afgeraden te spelen op de banen als er geen sprake is van een uniform stroef speeloppervlak, b.v. veroorzaakt door aanvriezing of bladresten, in verband met de kans op het optreden van blessures.

 

Sneeuw

Indien de banen bedekt zijn met een laag sneeuw mogen de banen niet betreden worden en zeker niet bespeeld worden. Ook mag de sneeuw niet verwijderd worden, daar hiertoe de banen betreden moeten worden.

 

Opdooi

Tijdens opdooi kan de kunstgrasmat los komen te liggen van de ondergrond. Indien er dan op de banen gespeeld wordt kan de mat gaan schuiven, waardoor oneffenheden ontstaan. Aangezien het niet steeds duidelijk is of de kunstgras- mat los is komen te liggen, is het bespelen van de banen tijdens opdooi verboden.

 

Regen

Tijdens regen zijn de banen in principe wel bespeelbaar. Indien er zich op de banen, door extreme regenval, plassen hebben gevord dient met spelen gewacht te worden totdat deze verdwenen zijn.